Yuvam Dünya Kitaplığı

Toplumun her kesiminden bireylerin iklim krizi hakkında yazılan yerli ve yabancı yayınlara ulaşabilmesi için kurduğumuz kitaplıkta kitapseverlerle buluşuyoruz.

Farklı öyküler üzerinden alışkanlıklarımızı sorgularken, aylık düzenlediğimiz Yuvam Dünya Kitap Kulübü söyleşilerinde toplanan gelirle oluşturduğumuz kitaplık üzerinden iklim krizi hakkında dünyayı bilgilendiren önemli kaynakları Türkçeye kazandırıyoruz ve bu alanda ihtiyaç duyduğumuz bilgiye dünya geneli ile eşdeğer düzeyde erişim sağlamayı amaçlıyoruz.

Yuvam Dünya Kitaplığı dijital, sesli ve basılı seçeneklere de sahiptir.

Yayınlanan Kitaplar

Muz Ne Kadar Kötüdür?, Mike Berners-Lee

https://yeniinsanyayinevi.com/kitaplarimiz/muz-ne-kadar-kotudur/

Hazırlık aşamasında olan kitaplar:

The Cartoon Introduction to Climate Change, Yoram Bauman & Grady Klein

Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming, edited by Paul Hawken

 Partnerlerimiz: