Olmazsa Olmazlarımız

 

Yuvam Dünya Derneği, tüm çalışmalarını eşitlik, doğa dostu olma, insan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları ve şiddetsizlik ilkelerini gözeterek tasarlar ve uygular. Bu belgeyi, Yuvam Dünya Derneği olarak benimsediğimiz etik ilkeleri paylaşmak üzere hazırladık. Yuvam Dünya Derneği  ile birlikte dünyada değişim yaratmak için çaba gösteren herkesin bu ilkeleri benimsemesini önemsiyoruz.  

Canlı ve cansız tüm doğal varlıkları sistem yaklaşımı içinde bir bütün olarak ele alır; insanı bu sistemden ayırmaz. Bu yaklaşımla, hiçbir canlı popülasyonuna ve habitata zarar vermeme konusunda özen gösterir. 

Gerçekleştirdiği etkinliklerde doğal-kültürel mirasın korunması için özen gösterir. Kuruluşun misyon ve vizyonuna bağlı kalarak hak temelli yaklaşımı benimser. Doğal-kültürel duyarlılıklara önem verir. Eğitim içerikleri ve metodlarının pedagojik olarak uygun olduğundan emin olur.

Yuvam Dünya Derneği  ekibi daima yüksek davranış standartlarını korur, eylemleri için sorumluluk alır ve hiçbir etkinliğinde iktidar (güçlü) konumunu kötüye kullanmaz. Bunun için önleyici tedbirler alır, mekanizmalar kurar. 

Yuvam Dünya Derneği’nde karar alma süreçleri şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile gerçekleştirilir. Alınan kararlara ilişkin belgeler ve geribildirim kanalları tüm aktif çalışan/üye ve çocuk/yetişkin gönüllüler için erişilebilirdir. 

Finansman, harcama, bağış ve sponsorluk süreçlerini şeffaf paylaşım-gizlilik hakkı dengesini gözeterek düzenli ve açık bir şekilde yürütür. Hükümetlerden, bağışçılardan, tedarikçilerden veya teklif eden diğerlerinden rüşvet veya kişisel hediyeler kabul etmez. 

Yuvam Dünya Derneği; her üyesinin mahremiyet hakkına saygı duyar, Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na uygun çalışmalar yürütür.