Destekle!

 
 
İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELEDE SENİNLE VAR OLUYORUZ.
 
Çalışmalarımızı senin desteğinle sürdürüyoruz. 
 
Derneğimize yaptığın desteklerle; 
 
— Bilgilendirici mesajlarımızı yaymamıza, 
— Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konularını gündeme getirmemize, 
— Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çalışmalar yürütmemize, 
— İklim Krizi ile ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşabilmek için öğretmenlere destek ve kaynak sağlamamıza olanak veriyorsun. 
 
Sağ ol, var ol.