Destekle!

 
İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELEDE SENİNLE VAR OLUYORUZ.
 
Çalışmalarımızı senin desteğinle sürdürüyoruz. 
 
Derneğimize yaptığın desteklerle; 
  • Bilgilendirici mesajlarımızı yaymamıza, 
  • Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konularını gündeme getirmemize, 
  • Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çalışmalar yürütmemize, 
  • İklim krizi ile ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşabilmek için öğretmenlere destek ve kaynak sağlamamıza olanak veriyorsun. 
Sağ ol, var ol.