İklim Kliniği

İklim Kliniği Nedir?

Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Koç Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi birlikte geliştirilen bir projedir. İklim krizinin etkilerinden insanları korumak için farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmayı, kanıta dayalı karar verme sürecine destek sağlamayı ve sağlık müdahalelerini hayata geçirmeyi amaçlar. Ulusal sağlık politikasını şekillendirerek, sağlık sistemlerinin karbon ayak izini azaltmayı ve direncini artırmayı hedefler.

Neden iklim krizi ve sağlık?

İklim krizinin etkilerinin insanlar ve tüm canlıların sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Bu etkilerin görüldüğü alanlardan bazıları:

 • aşırı hava olayları,
 • hava kirliliği,
 • su kaynaklı hastalıklar,
 • vektör kaynaklı hastalıklar,
 • gıda güvensizliği ve beslenme bozuklukları,
 • ruh sağlığı sorunları şeklinde özetlenebilir.

Diğer yandan, iklim krizinin etkileri sağlık hizmetleri ve sağlık sistemleri için de bir tehdit oluşturabilir.

İklim Kliniği'nde neler var?

 • Eğitimler
 • Konferanslar
 • Araştırmalar
 • Topluluk Faaliyetleri
 • Farkındalık Çalışmaları
 • Savunuculuk Çalışmaları

Detaylar için: www.iklimklinigi.com