İklim Kliniği

 İKLİM KLİNİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ KONFERANSI BİLDİRİ KİTABI YAYINDA!

İklim Kliniği Sağlık Bilimleri Konferansı Bildiri Kitabı

Eğitimler, konferanslar, araştırmalar, topluluk faaliyetleri, farkındalık çalışmaları, savunuculuk çalışmaları gibi farklı etkinliklerle gerçekleşecek projenin ilk etkinliği İklim Kliniği Sağlık Bilimleri Konferansı, 20 Mayıs günü 1300 kayıtlı katılımcı ile çevrimiçi olarak gerçekleşti. Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık’ın konuşmasıyla başlayan konferans, 7 oturum ve 35 konuşmacıyla tamamlandı.

İklim Kliniği Sağlık Bilimleri Konferansı'nda neler konuşuldu?

Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Üyesi ve Effect BCW CEO’su Gonca Karakaş moderatörlüğünde, “Paydaşların İklim Krizi ve Sağlık Üzerine Paylaşımları”, Yuvam Dünya Eğitim Koordinatörü Banu Binbaşaran Tüysüzoğlu moderatörlüğünde “İklim Değişikliği Nedir? Dünyanın Yaşamsal Bulguları ve Gezegenin Sınırları Nelerdir? İklim Krizi Biyoçeşitliliği Nasıl Etkiler?”, Yuvam Dünya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz ile Verilerle Bir Sağlık Acil Durumu Olarak İklim Krizi, Yuvam Dünya Bilim Kurulu Üyesi Dr. Zeynep Komesli moderatörlüğünde “İklim Krizinin Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemi Üzerine Etkileri Nelerdir? Dünya'da ve Türkiye'de Paydaşların Rolleri Nelerdir?”, Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan moderatörlüğünde “Allerji, Solunum Yolu, Enfeksiyon Hastalıkları ve Salgınlar”, Prof. Dr. Renzo Guinto ve Dr. Burçin İkiz ile “Bizim Gezegenimiz, Bizim Sağlığımız”, Planetary Health Report Card Türkiye Lideri Sıla Gürbüz moderatörlüğünde tıp öğrencileri ile “Planetary Health Card Raporu ve Türkiye’deki Öğrenci Çalışmaları”, Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Üyesi Emir Medina ve Yuvam Dünya İletişim Direktörü Merve Selamet ile “İklim Krizinde Hikaye Anlatıcılığı: Hikaye Değişirse Her Şey Değişir” ve son olarak Yuvam Dünya Bilim Kurulu Üyesi Dr. Zeynep Komesli ve Kagider Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Gülsün Zeytinoğlu ile “Toplum Sağlığı Krizlerinde Liderlik” konuları panellerde konuşuldu. Yuvam Dünya Genel Koordinatörü Funda Öztürk yazar Buket Uzunerile İklim-Kurgu üzerine sohbet ederken, kapanışı Yuvam Dünya İklim Elçisi Kerem Bürsin’in mesajıyla Kıvılcım Kocabıyık gerçekleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ülke Ofisi’den Doç. Dr. Tufan Nayır, DSÖ’nün Türkiye özelindeki çalışmalarından bahsederken, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı da UNDP’nin çalışmalarını aktardı. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da açılış oturumuna katılım sağlayarak iklim kliniğine desteklerini sundu. Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) Türkiye Dış İlişkiler Koordinatörü Umut Can Öztürk de açılışta katılım gösterdi.

Konferansa katılan sağlık bilimleri öğrencileri, iklim krizinin sağlık açısından etkilerini farklı bakış açılarından dinleme fırsatı buldu. Oturumlar boyunca iklim krizinin etkileri ve sağlık sektörü üzerine getirdiği yükler tartışıldı. Bilim insanlarından sanatçılara, iletişimcilerden sağlık çalışanlarına tüm konuşmacılar iklim krizinin acil önlem alınması gereken bir sağlık krizi olduğunun altını çizdiler ve okullarda müfredata girerek bu mücadeleyi sürdürecek olan gençlerin donanımlı hale gelmesinin önemini vurguladılar. Tıp öğrenci birlikleri temsilcileri öğrenciler ise iklim krizinin ortaya çıkardığı tehditlere karşı direnci artırmanın daha donanımlı sağlık hizmetlerini gerektirdiğini ve bunun anahtarının müfredatlarda gezegensel sağlığa daha etkili bir şekilde yer vermek olduğunu ifade ederek okul yönetimleri ve hocalarının desteklerinin öneminin altını çizdiler. 

İklim Kliniği Nedir?

Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Koç Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi birlikte geliştirilen bir projedir. İklim krizinin etkilerinden insanları korumak için farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmayı, kanıta dayalı karar verme sürecine destek sağlamayı ve sağlık müdahalelerini hayata geçirmeyi amaçlar. Ulusal sağlık politikasını şekillendirerek, sağlık sistemlerinin karbon ayak izini azaltmayı ve direncini artırmayı hedefler.

Neden iklim krizi ve sağlık?

İklim krizinin etkilerinin insanlar ve tüm canlıların sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Bu etkilerin görüldüğü alanlardan bazıları:

 • aşırı hava olayları,

 • hava kirliliği,

 • su kaynaklı hastalıklar,

 • vektör kaynaklı hastalıklar,

 • gıda güvensizliği ve beslenme bozuklukları,

 • ruh sağlığı sorunları şeklinde özetlenebilir.

Diğer yandan, iklim krizinin etkileri sağlık hizmetleri ve sağlık sistemleri için de bir tehdit oluşturabilir.

İklim Kliniği'nde neler var?
 • Eğitimler

 • Konferanslar

 • Araştırmalar

 • Topluluk Faaliyetleri

 • Farkındalık Çalışmaları

 • Savunuculuk Çalışmaları


  Detaylar için: www.iklimklinigi.com