İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik Zirvesi

Özel sektörü; iklim krizi, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye dair bilinçlendirerek iklim krizini belli bir kesimin konuştuğu bir problem olmaktan çıkarıp, herkesi mücadelemize ortak etmeyi amaçlıyoruz. İş dünyası ile birlikte  “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik Zirvesi”ni düzenliyoruz.

Şu anki yaşam ve çalışma biçimlerimiz ile dünyanın sürdürülebilirliği tehlikede iken; yeni, sürdürülebilir, net sıfır karbonlu bir geleceğe geçişi önceliklendirerek bireylere aynı zamanda bu dönüşümle ortaya çıkacak fırsatları yeni iş modeli olarak değerlendirme fırsatı sunuyoruz.

 

 

    

 

 Partnerlerimiz: